Hakkımızda

“Biyologlar canlılıkla ilgili tüm süreçlerde rol alan ve tarihsel süreç içerisinde ele alındığında önemli bilimsel gelişmelere imza atmış, katkıda bulunmuş bilim insanlarıdır. Gelişmiş ülkelerde profesyonel meslek grupları arasında en ön sıralarda yer alan biyologlar, ülkemizde malesef gereken önemi görememekte, işsiz ve potansiyel işsiz konumuna düşmektedir. Canlılığı ilgilendiren tüm alanları kapsamak üzere akademide, ar-ge birimlerinde, tarım, orman, sağlık, çevre, gıda, endüstri, ilaç, kozmetik, biyoteknoloji vb. pek çok sektörde aktif rolleri olan biyologların meslek alanları sınırlandırılmaktadır.”

Türkiye Biyologlar Derneği

Ülkemizde resmi olarak 1933 yılından beri bir meslek ünvanı olan “biyolog”luk aradan geçen 86 yıla rağmen mesleki haklar, statü, bilimsel olanaklar bakımından uluslararası normların çok gerisindedir. Bu haksızlıklara karşı 1975’te kurulmuş olan Türkiye Biyologlar Derneği’nin merkezi İzmir olup şu an 9 şubesi bulunmaktadır. Derneğin şu an ki Genel Başkanı Uzman Biyolog İhsan Soytemiz’dir. Dernek kurulduğu yıldan bu güne kadar meslek haklarımızı koruma amacı ile birçok çalışma yürütmüş ve özellikle son yıllarda mesleki haklarımızın kaybedilmemesi için önemli mücadeleler vermiştir. En son olarak diğer Mesleki kuruluşumuzla birlikte Biyologlar Kanunu üzerinde çalışmaktadır.

Misyonumuz

Biyolojik projelerin üretilmesi ve çalışmaların desteklenmesi, dünyadaki gelişmelere paralel çalışmaların ülkemizde de yapılarak bilim dünyasına katkıda bulunularak entegrasyonun sağlanması, bu gelişmelerden ulusal boyutta yararlanılması, biyologların mesleki onur ve haklarının korunması, ulusal çıkarlarımız göz önünde bulundurularak gereği gibi istihdamının sağlanması ve özlük haklarının çalışmaların karşılığına uygun hale gelmesi yönünde çalışmalarda bulunmak.

Vizyonumuz

Türkiye’de Biyoloji biliminin gelişmesini ve toplum tarafından kavranmasını, biyolojik kuruluşların çağdaş düzeye ulaşmasını, biyologların mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmasını, mesleki haklarının uluslararası standartlara uygun hale gelmesini, ulusal biyolojik sorunların çözümlenmesini ve ülkemizin biyolojik zenginliklerinin korunmasını sağlamak.
Türkiye Biyologlar Derneğinin vizyonudur

Başkanımızdan Mesaj

Değerli Biyolog Arkadaşlarım,
Türkiye Biyologlar Derneği’nin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. 1933 yılında resmi olarak tanınan “biyolog” unvanının ardında geçen 86 yıl boyunca, mesleki haklarımız ve statümüz ne yazık ki uluslararası normların gerisinde kaldı. Ancak, bu zorluklara karşı durmak, birlikte mücadele etmek ve mesleki haklarımızı savunmak için var gücümüzle çabalıyoruz.

Son yıllarda özellikle mesleki haklarımızın kaybedilmemesi için yoğun çaba sarf ettik.Biyologlar Kanunu üzerindeki çalışmalarımız, mesleğimizin daha iyi tanınması ve haklarımızın güçlendirilmesi amacıyla devam ediyor.
Yeni web sitemiz, iletişimimizi güçlendirmek ve birbirimize daha yakın olmak için tasarlanıyor. Sizlerle bir arada olmak, bu mücadelede birlikte ilerlemek beni heyecanlandırıyor. Katkılarınızla, birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancım tam.

Sevgi ve saygılarımla,

İhsan Soytemiz Ph. D.
Türkiye Biyologlar Derneği Genel Başkanı

Planlanan Çalışmalarımız

Meslek mensuplarının derneğimize olan desteklerinin azalmasına karşı, günümüzde mesleki haklarımız için büyük bir hareketlilik vardır.. Bugün, meslek grubumuzun haklarının savunulmasında etkili bir şekilde görev almak, biyologlar olarak kaybettiğimiz istihdam sahalarını tekrar kazanmak, yeterli sayıda biyoloğun bu alanlara istihdam edilmesini sağlamak, bir bilimsel disiplin olarak biyolojinin ülkemizde gereken değeri ve önemi görmesini sağlamak, ülke çapındaki biyolojik sorunların çözümünde bilirkişiliğimize başvurulmasının önündeki engelleri kaldırmak, bilimsel araştırmaları ve bilimsel işbirliğini teşvik etmek, diğer temel bilimciler ve ilgili diğer meslek gruplarının da desteğini içeren plan ve stratejiler doğrultusunda derneği tekrar yapılandırmak amaçlarımızdır.

Yapılması planlanan çalışmalar arasında öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

Meslek mensuplarının derneğimize olan desteklerinin azalmasına karşı, günümüzde mesleki haklarımız için büyük bir hareketlilik vardır.. Bugün, meslek grubumuzun haklarının savunulmasında etkili bir şekilde görev almak, biyologlar olarak kaybettiğimiz istihdam sahalarını tekrar kazanmak, yeterli sayıda biyoloğun bu alanlara istihdam edilmesini sağlamak, bir bilimsel disiplin olarak biyolojinin ülkemizde gereken değeri ve önemi görmesini sağlamak, ülke çapındaki biyolojik sorunların çözümünde bilirkişiliğimize başvurulmasının önündeki engelleri kaldırmak, bilimsel araştırmaları ve bilimsel işbirliğini teşvik etmek, diğer temel bilimciler ve ilgili diğer meslek gruplarının da desteğini içeren plan ve stratejiler doğrultusunda derneği tekrar yapılandırmak amaçlarımızdır.

Biyologlar ve onların aileleriyle birlikte birçok insanın kırgınlık, umutsuzluk ve mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi, başta   mesul müdürlükler, kendi alanlarındaki istihdam haklarının geri verilmesi olmak üzere maaş ve özlük haklarının hak ettiği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gerek derneğimize gerek ülkemizde biyoloji bilimine büyük katkı ve emekler vermiş saygıdeğer biyologların da desteğiyle bir meslek örgütü oluşturmayı, derneğimizi yeniden gerektiği dinamizme ulaştırmayı planlamaktayız.

Tüm bu plan, proje ve çalışmaları gerçekleştirmek için birlikte olmamız gerekmektedir. Birbirimize destek olmak için en önemli katkıyı öncelikle derneğimize üye olarak sağlayabiliriz. Biyologlar olarak mesleğimize ve derneğimize yapacağımız ilk katkı budur. Bahsettiğimiz bütün çalışmaları yapmak için tüm biyologları birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Yapılması gereken işler için destek olmak isteyen herkese uygun olacak ortak zaman planlaması yapılacaktır. Mesleki haklarının uluslararası standartlara uygun hale gelmesini, ulusal biyolojik sorunların çözümlenmesini ve ülkemizin biyolojik zenginliklerinin korunmasını sağlamak.