Yükleniyor... Yükleniyor...

Corona İçin Biyologlar İnsiyatif Alıyor!

Corona İçin Biyologlar İnsiyatif Alıyor!

Ülkemize de sıçrayan Covid-19 pandemisinin, bir an önce kontrol altına alınması ve can kayıplarının azaltılabilmesi için mümkün olan yüksek güven aralığında, olabildiğince hızlı ve çok sayıda testin yapılması gerekmektedir. Zira Covid-19 virüsünü taşıyan kişiler hastalık belirtileri göstermeseler dahi bu virüsü, yüzlerce kişiye bulaştırma potansiyeline sahip olduklarından, mümkün olduğunca çok sayıda ve güvenilir testlerin vakit geçirmeksizin yapılması ve hasta yada taşıcı kişilerin derhal toplumdan izole edilmesi en öncelikli konudur.

Bu kapsamda bu testleri yüksek güvenilirlikle ve hızlı bir şekilde yapabilecek etkili yöntemlerden biri, Q RT-PCR (Kantitatif Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu) olup bu teknik; gen ekspresyonu ve viral RNA yükü gibi parametrelerin de analiz edildiği, hızlı ve son derece hassas bir yöntemdir. Dolayısı ile diğer testlere kıyasla, daha güvenilir, hastalığın erken dönemlerinde de tespit edilebilmesine olanak tanıyan ve hastalığın seyri hakkında da bilgi veren son derece etkili bir yöntemdir.

PCR temelinde yapılacak bu testleri, mikrobiyoloji, genetik, moleküler biyoloji, tıbbi biyoloji, biyokimya vs gibi disiplinlere hakim olan biyologlar yapabilecektir. Deneyimli, nitelikli, yetişmiş uzman gücünü kullanabilmek ve bu mücadeleye doğrudan destek verebilmek amacıyla biyolog meslek örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu “Biyologlar İnisiyatifi-Corona Acil Eylem Ekibi”, sayıları binleri bulan gönüllü biyologlar ve teknik ekipman desteği ile Sağlık Bakanlığı’na başvurmuş ve bu gönüllü biyologların bir kısmı TÜRSEB aracılığı ile Ankara ve İstanbul’daki pandemi merkezlerinde çalışmalara başlamıştır.

Ancak ülkemizin mücadele ettiği bu salgınla baş edebilmek adına, hayatlarını dahi riske atarak gönüllü olarak binlerce biyolog toplanmışken ve meslektaşlarımız tüm imkanlarını seferber etmişken, Sağlık Bakanlığı’nın son personel alım ilanı ile adeta şoka uğramış durumdayız çünkü Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımında yalnızca 5 adet biyolog kadrosu ayırmıştır. Zira, biyologlar böyle günlerde de görevlendirilmeyecek ve görmezden gelinecekse, üniversitelerde biyolog yetiştiren bölümlere ihtiyaç yoksa; binbir emekle yetişmiş bu kadar nitelikli insana yapılan milyonlarca liralık kamu kaynağı bir kenara, tam da şuan yaşadığımız Covid-19 salgını gibi bir pandemi durumunda, toplum sağlığının zafiyete uğraması gibi ağır bir bedel bizleri beklemektedir.

Diğer taraftan uzun vadede benzer salgınların yada diğer biyolojik risklerin hatta belki de biyolojik saldırıların yaşanabileceği ve ülkemizin buna hazırlıklı olmadığı göz önünde bulundurularak, yetkililerin aşağıda maddeler halinde belirttiğimiz önlemleri vakit geçirmeksizin alması gerekliliğini önemle vurgulamak istiyoruz.

– Olası biyolojik saldırılara karşı, bilimsel araştırma ve uygulama birimlerinin oluşturulması ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Biyolojik risk ve/veya olası biyolojik saldırılara karşı, Acil Müdahale Planlarının geliştirilmesi,

– Toprak, su ve tüm yaban hayatı unsurlarının mikrobiyolojik düzeyde, sürekli izlenerek, ekolojik ve epidemiyolojik takiplerinin yapıldığı ve Pan-Genomiks çalışmaların yürütülebileceği Enstitülerin kurulması,

– Tüm bu süreçlerde konunun uzmanı olan yetişmiş biyologlara görev ve yetki verilmesi ve ayrıca Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Danışma Kurullarında, yıllarını bu konulara adamış çok değerli biyologların (mikrobiyolog, moleküler biyolog ve tıbbi biyologların) da bulunması ülkemizin biyogüvenliği ve geleceği bakımından son derece önemlidir.

Biyologlar İnisiyatifi Bileşenleri

İhsan SOYTEMİZ Uzman Biyolog e-posta : ihsan.soytemiz@gmail.com

Türkiye Biyologlar Derneği Başkanı

Tarık BATUHAN, Uzman Biyolog eposta:tarikbatuhan@gmail.com/bdd.iletisim@gmail.com

Biyologlar Dayanışma Derneği Başkanı

Prof. Dr. Nesrin ÖZÖREN e-posta: nesrin.ozoren@boun.edu.tr

Moleküler Biyoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Turgut ULUTİN e-posta : ulutin@istanbul.edu.tr

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği Başkanı

https://mamakhavadis.com/makale/corona-icin-biyologlar-inisiyatif-aliyor

blank

Bu yazıyı paylaş:

Diğer Blog yazılarımızı okumak ister misin?