Yükleniyor... Yükleniyor...

TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ ERZİNCAN İLİÇ KAMUOYU DUYURUSU

TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ ERZİNCAN İLİÇ KAMUOYU DUYURUSU

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler altın madeninde yaşanan felaket, günümüze değin yapılan tüm uyarıları dikkate almayanların, gerçekçi bilimsel araştırmalar yapılmadan faaliyete izin verenlerin ve gerekli denetimleri yapmayanların sorumluluğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu felaket karşısında derin bir üzüntü ve kaygı içerisinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Göçük altında kalan maden işçilerine derhal ulaşılması çalışmalarının durdurulmasını şiddetle kınıyor ve insan sağlığı için son derece tehlikeli olan çöp yığını sebebiyle oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı alınması gereken tedbirlerin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler altın madeninde yaşanan felaket, siyanürün yayılmasıyla birlikte çevre felaketi ve insan sağlığı üzerinde uzun süreli etkilerin oluşabileceği gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu felaket, sadece maden işçilerinin güvenliğiyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda bölgenin ekolojik dengesi ve çevre sağlığı üzerinde de ciddi tehditler oluşturmaktadır.

Siyanür ve kullanılan tüm zararlı maddelerin yayılması, su kaynaklarının kirlenmesine, tarım alanlarının zarar görmesine ve yer altı ekosisteminin tahrip olmasına neden olabilir. Ayrıca, siyanürün havayoluyla insan sağlığına olan zararlı etkileri uzun vadeli olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, felaketin etkilerini en aza indirmek ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için derhal etkili önlemlerin alınması gerekmektedir.

Yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkilerin de vurgulanması önemlidir. Doğanın dengesini bozan bu tür felaketler, ekosistemdeki tüm canlıları etkileyebilir ve biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu arada dikkat çekmemiz gereken bir diğer önemli konu ise Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarıdır. Bu felaket, ÇED raporlarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu raporlar tamamen bilimsel kıstaslara göre doğayı ve yaşamı korumayı esas alınarak hazırlanmalıdır. Raporu hazırlayanlar riskleri ve çözüm önerilerini bütün yönleri ile ortaya koymaları ve sorumluluk taşımaları gerekir. ÇED raporu hazırlayanların bilimsel yeterlilikleri sorgulanmalı ve bütün ÇED raporları hakem heyeti incelemesinden geçmelidir. Bu tür maden arama işlemlerinde bağımsız iş güvenliği ve denetim firmalarının önemi her felakette karşımıza çıkmaktadır. Devlete ve firmaya bağlı çalışan denetim ve iş güvenliği uzmanlarının baskı altında zamanında tedbir almaları ve kamuoyunu bilgilendirmelerinin engellendiği son örneklerde de görülmektedir.

TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ olarak Kamuoyuna duyururuz

blank

Bu yazıyı paylaş:

Diğer haber ve duyurulara göz at